ชันและยางไม้ (Hard resin and Oleoresin)


โกดังเก็บชันในแต่ละปีเราจะรวมชันจาก ไทย ลาว เขมร จำนวนมากหลายร้อยตัน


คัดชันและบรรจุถุงละ50kg ส่งลูกค้า สนใจติดต่อที่ 085-3041555 วรกิจ

 


        ชันและยางไม้เป็นของป่าชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นสารเหลว ๆ (liquid) ที่ไหลออกมาจากส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ เช่น เปลือกไม้หรือเนื้อไม้ก็ได้ ชันและยางไม้เกิดจาก “น้ำมันหอมระเหย” (Volatile oil หรือ
Essential oil) ซึ่งมีกลิ่นและรสเฉพาะตัวได้ระเหยออกไปแล้วเมื่อกระทบกับอากาศ สารเหลวที่เป็นยางนี้จะ
ค่อย ๆแข็งเป็นก้อนหรือเป็นแท่ง (solid) เรียกว่า “ชัน”(Hard resin) ภาคอิสานเรียกว่า “ขี้ซี” หากสารเหลวที่ไหลออกมายังคงมีลักษณะเป็นของเหลวข้น (liquid) อยู่ ของเหลวข้นนี้เรียกว่า“ยาง” หรือ “ครึ่งชันครึ่งยาง
” (Oleoresin)

การเกิดชันขี้ซี
        ป่าเต็งรังส่วนใหญ่เป็นพืชในตระกูลยาง (Family : DIPTEROCARPACEAE)มีแมลงที่เป็นศัตรูพืชของ
ป่าไม้มาก โดยเฉพาะแมลงในอันดับโคลีออพเทอรา (Order : COLEOPTERA)ได้แก่พวกด้วงและแมลงปีก
แข็ง(beetles)ด้วงเหล่านี้จะเจาะไชจากบริเวณเปลือกไม้ที่แตกที่มีรูเข้าไปกินเนื้อไม้สดในบริเวณแก่นของกิ่ง
ไม้หรือลำต้นทำให้เกิดรอยแผลแผลเป็นรูยาวลึกเข้าไปตามเส้นทางที่ด้วงกัดกินพืชจำเป็นต้องหลั่งยาแก้พิษ
หรือน้ำยางออกมาเพื่อรักษาแผลและหุ้มเนื้อเยื่อที่ถูกทำลายไป ทำให้ด้วงไม่สามารถกินเนื้อไม้เดิมต่อไปได้
อีก้น้ำยางเหลวนี้เมื่อกระทบกับอากาศจะเหนียวข้นและแข็งทันทีกลายเป็นชันขี้ซี น้ำยางเหลวรุ่นต่อไป
จะหลั่งไหลออกมาพอกน้ำยางแข็งเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดเป็นแท่งแหลมยาวย้อยยื่นออกมาจากกิ่งหรือ
ลำต้นส่วนเกินไม่สามารถเกาะบนแท่งได้ก็จะตกลงมาสู่พื้นป่าเป็นคราบสีเหลืองบนหิน

การเก็บชันขี้ซี
       ชาวบ้านส่วนใหญ่จะเก็บชันขี้ซีได้ตลอดปีเนื่องจากไม่ละลายน้ำ ถ้าอยู่ต่ำก็ใช้มือหัก ถ้าอยู่สูงขึ้นไปจะ
ใช้ไม้ยาว ๆ (ไม้ส้าว) เขี่ยลงมา เด็ก ๆ ชอบให้หนังสะติ๊กยิงแท่งชันให้ตกลงมาเนื่องจากเปราะและหักง่าย
จากนั้นจะรวบรวมใส่กระสอบป่าน วันเก็บได้คนละ 2-10 กิโลกรัม มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงบ้านถือเป็น
รายได้ส่วนหนึ่งของครอบครัว ประเทศไทยส่งซัน (Gum dammar)ไปขายยังต่างประเทศในปี 2544
มากถึง 2,700 ตัน มีมูลค่ามากกว่า 46 ล้านบาท

ประโยชน์
      ใช้ผสมน้ำยาทาไม้ยาแนวเรือทำน้ำมันชักเงาผสมสีพ่นรถยนต์ยาสมานแผลและแก้โรคท้องร่วง